Curs de instruire RVT

ARTOPROD SRL organizează în data 13.05.2022 curs de instruire  RVT (personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în utilizarea aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, cazane de apă caldă cu putere P ≤ 400 kw şi cazane de abur de joasă presiune cu debit Q≤0,6 t/h şi a arzătoarelor cu combustibili gazoşi şi lichizi )
S.C. ARTOPROD S.R.L
Str. Aleea Parteneriatului nr. 12, Rm.Valcea 
Tel: 0250736527; 0752307485; 0740254909 / Fax: 0250736528
e-mail: laborator.artoprod@yahoo.com; artoprod.bacteriologie@yahoo.ro;
artoprodsrl@yahoo.com; office@artoprod.ro
=====================================================
• Pregatire profesionala si evaluarea competentelor • Documentatii de mediu si apa 
• Laborator de analize fizico-chimice  pentru apa, aer, zgomot, sol si analize
microbiologice pentru apa si aer, acreditat RENAR