Curs RVT

curs RVT (personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea
tehnica in utilizare a aparatelor de incalzit alimentate cu combustibil
solid, lichid sau gazos, cazane de apa calda cu putere P ≤ 400 kw si
cazane de abur de joasa presiune cu debit Q≤0,6 t/h si a arzatoarelor cu
combustibili gazosi si lichizi)