CURSURI de calificare şi autorizare ISCIR pentru meseriile:

• stivuitorist

• îmbuteliator fluide sub presiune

• laborant operator centrale termice

• macaragiu

• fochist

• operator GPL

• liftier

• maşinist (maşini terasamente)

• laborant chimist

• laborant pentru construcţii

• operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri

• instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

• sudor

• operator industria chimică anorganică

• operator industria chimică organică

• lăcătuş mecanic

• electrician echipamente electrice şi energetice