Cursuri Instruire ISCIR

Cursuri Instruire ISCIR:

• curs RVTA (responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor), în perioada 18.02.2022-19.02.2022
• curs RSL-IP (responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune)
• curs RTS (responsabil tehnic cu sudura la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat
• curs RSL-IR (responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat)
• curs RSVTI – modul A (autorizare operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor)
• curs RSVTI – modul B (prelungire autorizaţie operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor)
• curs RVT (personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în utilizarea aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, cazane de apă caldă cu putere P ≤ 400 kw şi cazane de abur de joasă presiune cu debit Q≤0,6 t/h şi a arzătoarelor cu combustibili gazoşi şi lichizi).

Pentru mai multe detalii, ne puteti suna la:

0250.736.527 / 0752.307.485