Noi cursuri de calificare şi autorizare organizate de ARTOPROD

ARTOPROD SRL organizează în perioada următoare cursuri de calificare şi autorizare ISCIR pentru următoarele meserii:

  • fochist – 06.02.2023
  • sudor
  • stivuitorist
  • macaragiu
  • lăcătuş mecanic
  • maşinist la maşini pentru terasamente
  • laborant chimist
  • electrician ANRE

 

  • curs RVT (personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în utilizarea aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, cazane de apă caldă cu putere P ≤ 400 kw şi cazane de abur de joasă presiune cu debit Q≤0,6 t/h şi a arzătoarelor cu combustibili gazoşi şi lichizi), perioada de desfăşurare 17.02.2023 – 18.02.2023

 

  • curs RSVTI modul B – prelungire autorizaţie operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor / perioada de desfăşurare 24.02.2023

 

S.C. ARTOPROD S.R.L

Str.Aleea Parteneriatului nr.12Rm.Valcea
Tel:0250736527; 0752307485; 0740254909, Fax: 0250736528
e-mail: laborator.artoprod@yahoo.com; artoprod.bacteriologie@yahoo.ro;
artoprodsrl@yahoo.com; office@artoprod.ro
=====================================================
-Pregatire profesionala si evaluarea competentelor, Documentatii de mediu si apa.
-Laborator de analize fizico-chimice pentru apa, aer, zgomot, sol si analize
microbiologice pentru apa si aer, acreditat RENAR